دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-254 
5. قیمت‌گذاری شیر در ایران: چالش‌ها و راهکارها

صفحه 59-69

علی صادقی سفیدمزگی؛ محمود زارع بیدکی؛ نرگس شیروانی بروجنی؛ شهرام درزی لاریجانی


6. تأثیر غلظت انرژی جیره دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین

صفحه 71-82

حمید رضا میرزایی الموتی؛ سید علی هاشمی؛ علی شاپورزاده


13. اثر زنجبیل و پروبیوتیک بر عملکرد، پاسخ ایمنی همورال و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی

صفحه 189-200

میثم پورطاهری؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ مهران مهری؛ حسن محمدی عمارت