شناسایی نشانگرهای انتخاب مرتبط با گوسفندان ایرانی در مقایسه با نژاد غیرایرانی رومانف با استفاده از داده‌های توالی‌یابی‌ کل ژنومی

عباس میرزاپور آبی‌بگلو؛ نعمت هدایت؛ رضا خلخالی ایوریق؛ رضا سید شریفی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 1-13

چکیده
  به‌دلیل تنوع اقلیمی بالا در ایران، گوسفندان بومی کشور، از تنوع چشم‌گیری برخوردار هستند. به‌نظر می‌رسد تفاوت‌های اقلیمی، ردپایی در ژنوم نژادهای بومی مناطق مختلف جهان به جای گذاشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی نشانه‌های انتخاب مرتبط با گوسفندان ایرانی در مقایسه با نژاد غیرایرانی رومانف در سطح ژنوم می‌باشد. به این منظور، ...  بیشتر

افزودن مخلوط زیرۀ سبز، گشنیز و نعناع فلفلی به جیرة میش‫های شیری نژاد رومن و تأثیر آن بر عملکرد و فراسنجه‫های خونی بره‌های شیرخوار ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وحیدالله چرخی؛ فردین هژبری؛ هادی حجاریان

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 15-31

چکیده
  این پژوهش با هدف افزودن مخلوط سه گیاه دارویی به جیره میش‌های شیرده و تاثیر آن بر عملکرد و فراسنجه‌های خون بره‌های شیرخوار با استفاده از 48 رأس بره با میانگین وزن ۴۴/۰±۳۴/۳ کیلوگرم همراه 24 رأس میش شیرده با میانگین تولید شیر 25/122±03/1107 گرم در روز در قالب طرح کاملاً تصادفی برای 65 روز در جایگاه‌های انفرادی انجام شد. گروه‌های آزمایشی ...  بیشتر

اثر شکل‌های مختلف کروم بر تغییرات وزنی و آزمون تحمل گلوکز و انسولین میش‌های افشار در دوره انتقال تحت تأثیر تنش گرمایی

محمد اسدی؛ تقی قورچی؛ عبدالحکیم توغدری

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 33-44

چکیده
  مطالعه حاضر به‌منظور اثر شکل‌های مختلف کروم بر تغییرات وزنی و آزمون تحمل گلوکز و انسولین میش‌های افشار در دوره انتقال تحت تأثیر تنش گرمایی با استفاده از 40 رأس میش افشاری آبستن (از 5±42 روز پیش از زایش مورد انتظار) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و 10 تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیرۀ پایۀ بدون مکمل کروم (شاهد)، ...  بیشتر

تأثیر اندازه ذرات پوستۀ آفتابگردان در جیره‌های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری ایلئومی مواد مغذی و جمعیت میکروبی روده‌ کور جوجه‏های گوشتی

رامین کسایی زاده؛ سمیه سالاری؛ محمدرضا عبدالهی؛ فرشاد باغبان

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 45-60

چکیده
  در این مطالعه اثرات استفاده از پوستۀ آفتابگردان با اندازۀ ذرات متفاوت در جیره‌‌های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های فیزیولوژیکی، با استفاده از 360 قطعه جوجۀ گوشتی سویه راس 308 (مخلوط دو جنس) در یک آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار آزمایشی و شش تکرار و 10 پرنده در هر تکرار بررسی شد. عوامل ...  بیشتر

اثرات افزودن مکمل گیاهی ویتامین E به جیره بر صفات تولیدی، پاسخ‌های ایمنی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

لیلی جمشیدی؛ سید عبداله حسینی؛ امیرحسین علیزاده قمصری

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 61-71

چکیده
  مطالعه حاضر به‌منظور تأثیر استفاده از مکمل گیاهی ویتامین E بر صفات تولیدی، پاسخ‌های ایمنی هومورال و برخی فراسنجه‌های خونی با استفاده از تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه آرین در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و 30 قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره پایه (حاوی 25 واحد بین‌المللی ویتامین E ...  بیشتر

تأثیر پودر پونه کوهی‌‌، رزماری و دارچین بر عملکرد رشد، میکروبیوتای فضولات، مورفولوژی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی چالش یافته با کمپیلوباکتر ژژونی

زهرا علی محمدی؛ حسن شیرزادی؛ کامران طاهرپور؛ علی خطیب جو

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 73-86

چکیده
  در مطالعه حاضر تأثیر پودر گیاهان پونه کوهی‌‌، رزماری و دارچین به‌عنوان جایگزین‌هایی برای آنتی‌بیوتیک‌ها، با استفاده از 192 قطعه جوجه‌‌ گوشتی یک روزه (خروس) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی به شرح ذیل بودند: 1- کنترل منفی (جیره پایه بدون افزودنی و بدون چالش کمپیلوباکتر ...  بیشتر

اثرات افزودن گوانیدینواستیک‌اسید به جیره‌های با سطوح مختلف پروتئین جیره بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی

سید محمدعلی میرحسینی؛ سید ناصر موسوی؛ علی افسر

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 87-98

چکیده
  در این مطالعه اثرات افزودن مکمل گوانیدینواستیک اسید به جیره­های کم‌پروتئین بر عملکرد، مقدار خاکستر، کلسیم و فسفر و استحکام استخوان درشت­نی جوجه­های گوشتی با استفاده از 240 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار با 10 پرنده در هر تکرار  بررسی شد. جیره­های ...  بیشتر