اثر فواصل برداشت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و ارزش غذایی علف نپیر

لیلا طاهرآبادی؛ فرخ کفیل زاده

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 169-181

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر فواصل برداشت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد تولید و ارزش غذایی علف نپیر به‌عنوان یک منبع علوفه‌ای جدید در ایران، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 13 تیمار و سه تکرار انجام شد. چین‌ها در فواصل هر 16 تا 20، 24 تا 28 و 43 روز یا 136 روز پس از کاشت (پایان مرحله رویشی) برداشت شدند که به‌ترتیب در ارتفاع‌های تقریبی 50، 100، ...  بیشتر

ارزش غذایی علف نپیر در مراحل مختلف رشد

لیلا طاهرآبادی؛ فرخ کفیل زاده

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 83-91

چکیده
  مطالعه حاضر به‌منظور تعیین ارزش غذایی در مراحل مختلف رشد و عملکرد تولید علف نپیر به‌عنوان یک منبع علوفه‌ای جدید در کشور انجام شد. بدین-منظور علف نپیر کشت شده در سه مرحله از رشد رویشی (به‌ترتیب 65، 85 و 115 روز پس از کاشت) برداشت شد. ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم، کینتیک تخمیر و برخی از صفات مورفولوژیکی این گیاه به‌همراه عملکرد تولید در ...  بیشتر

تأثیر اسانس صمغ درخت ون بر عملکرد رشد در دوره شیرخوارگی و پس از شیرگیری در بره‏های نر سنجابی

یزدان سیف؛ فرخ کفیل زاده؛ حسن خمیس آبادی؛ معصومه رضائی؛ لیلا طاهرآبادی

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 453-462

چکیده
  اثر تغذیه اسانس صمغ درخت ون در دوران شیرخوارگی بر عملکرد رشد، بره‌های نر سنجابی در دوره شیرخوارگی و پس از شیرگیری با استفاده از30 رأس بره نر از یک گله پس از هم‌زمان‌سازی فحلی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 10 تکرار بررسی شد. بره‌ها سه روز پس از تولد به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول که هیچ اسانسی دریافت نکردند و به گروه دوم و سوم ...  بیشتر

اثر لاکتوباسیلوس فرمنتوم جداشده از ماست بر کیفیت تخمیر و پایداری هوازی سیلاژ ذرت با رطوبت بالا

لیلا طاهرآبادی؛ فرخ کفیل زاده

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 387-394

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر لاکتوباسیلوس فرمنتوم 92069 (Lactobacillus fermentum) جداسازی‌شده از ماست بر تخمیر شیمیایی، میکروبی و پایداری هوازی سیلاژ ذرت با رطوبت بالا انجام شد. به‌منظور انجام این آزمایش، لاکتوباسیلوس فرمنتوم پس از استانداردشدن، جهت تهیه تیمارهای آزمایشی به علوفه ذرت افزوده شد. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت‌های صفر (شاهد، LF0)، ...  بیشتر

اثر جیره حاوی کربوهیدرات‌های غیر الیافی زیاد بر بیان برخی از ژن‌های مرتبط با التهاب در گاوهای شیرده جرسی

گلناز تأسلی؛ فرخ کفیل زاده؛ داراب قدیمی؛ وان لور؛ مایکل بالو

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 529-536

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه اثر جیره حاوی کربوهیدرات‌های غیرالیافی زیاد (40/7 درصد) بر بیان برخی از ژن‌های مرتبط با التهاب و سیستم ایمنی ذاتی در گاوهای شیرده جرسی بود. برای انجام آزمایش از هفت رأس گاو چند شکم‌زا (0/5±2/5) جرسی با میانگین روزهای شیردهی 3±71 و میانگین تولید شیر 6/6 ± 28 کیلوگرم استفاده شد. گاو در دو هفته اول آزمایش جیره شاهد( ...  بیشتر

اثر عمل‌آوری دانه جو با اسید لاکتیک بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر شیرخوار نژاد هلشتاین

وحید پیری؛ فرخ کفیل زاده

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 379-389

چکیده
  این مطالعه برای ارزیابی اثرات عمل­آوری دانه جو بلغورشده با اسیدلاکتیک در جیره آغازین بر خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه، بازدهی خوراک مصرفی، قابلیت هضم مواد مغذی، رشد اسکلتی، و فراسنجه­های خونی گوساله­های نر شیرخوار نژاد هلشتاین انجام شد. به همین منظور، 30 رأس گوساله نر با میانگین وزنی 2/25±45/06 به‌صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی ...  بیشتر

تأثیر اخته کردن بر ویژگی‌های کیفی گوشت در عضله بایسپس فموریس بزغاله‌های مرخز

رضا ناصری هرسینی؛ فرخ کفیل زاده

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 349-360

چکیده
  اثر اخته کردن بر ترکیب بافتی ناحیه ران و ویژگی­های کیفی گوشت در عضله بایسپس فموریس بزغاله­های نر نژاد مرخز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی شامل دو تیمار و چهار تکرار بررسی شد. بدین منظور 16 رأس بزغاله نر نژاد مرخز به مدت 119 روز با جیره آزمایشی تغذیه شد و اخته کردن بزغاله­ها در تیمار مربوطه یک هفته قبل از آغاز دوره سازگاری انجام گرفت. ...  بیشتر

تأثیر استفاده از روغن هسته انار در جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و عملکرد بره‌های پرواری

علیرضا کرمپور؛ فرخ کفیل زاده

دوره 18، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 491-500

چکیده
  اثر استفاده از روغن هسته انار در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم جیره و فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ‌با استفاده از 21 رأس بره‌ نر پرواری نژاد سنجابی سه‌ماهه با میانگین وزن اولیه 6/2±5/27 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و هفت تکرار مطالعه شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره فاقد روغن هسته انار (شاهد) و جیره‌های حاوی دو و چهار درصد ...  بیشتر

تعیین ارزش غذایی و عملکرد علوفه سیب زمینی‌ ترشی

نادر پاپی؛ فرخ کفیل زاده؛ حسن فضائلی

دوره 17، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 335-345

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی پتانسیل عملکرد و ارزش غذایی علوفۀ سیب‏زمینی ترشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه مرحلۀ رشد گیاه (تیمار) و با چهار تکرار در هر تیمار انجام شد. بخش‏های هوایی گیاه مورد نظر در سه مرحله از رشد (اول: ارتفاع علوفه 150ـ100، دوم: 200ـ150، و سوم: 250ـ200 سانتی‏متر، شروع گلدهی) برداشت و اطلاعات مربوط به میزان تولید در واحد ...  بیشتر