کلیدواژه‌ها = تخمیر
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر استفاده از هسته خرمای عمل‏آوری شده با روش‏های مختلف در جیره بر عملکرد جوجه‏های گوشتی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 417-429

محمدرضا قربانی؛ طاهره محمدآبادی؛ حدیث میرزایی


2. بررسی قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی هسته خرمای خام و تخمیری و تأثیر آن‌ها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 261-271

ناصر محمودنیا؛ بهروز دستار؛ امید عشایری زاده؛ جواد بیات کوهسار


3. تأثیر بیوچار محصول فرعی پسته بر فراسنجه‌های تخمیر برون تنی شکمبه‌ای و عملکرد میش‌های شیرده

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 553-564

اعظم میرحیدری؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ سعید حسنی؛ پیروز شاکری


4. اثر کنجاله گلرنگ حاوی مکمل‌های میکروبی و آنزیمی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ایمنی همورال بلدرچین ژاپنی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 601-611

شریفه قویدل حیدری؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ مهران مهری


5. تأثیر عصاره اتانولی و استنی ریشه شیرین بیان بر فراسنجه‌های تخمیر، متان و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه بز

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 729-740

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ علی خضریان؛ محمد مهدی معینی


6. بررسی هضم‏ پذیری و تخمیر جیره‏ های حاوی بخش‏های گوناگون درخت برهان (Albizia lebbeck) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-41

زینب یوسفی؛ طاهره محمدآبادی؛ مرتضی چاجی؛ محمد بوجارپور