مقایسه اثرات اسفنج و سیدر بر سلامت مهبل، همزمانی فحلی و عملکرد تولید مثلی میش

اسماعیل روزرخ؛ آرمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ مجتبی امام وردی

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 501-509

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر اسفنج و سیدر با دو برند متفاوت در همزمانی فحلی، سلامت مهبل و عملکرد تولید مثلی خارج از فصل در میش‌های نژاد مغانی بود. بدین منظور 120 رأس میش نژاد مغانی انتخاب و به ‌صورت تصادفی در چهار گروه آزمایشی قرار گرفتند. میش‌ها در گروه اول و دوم، به ترتیب با استفاده از اسفنج اسپانجاوت و سیدر ایزی برید (به عنوان برندهای ...  بیشتر

بررسی تغییرات لکوگرام در میش های آبستن نژاد لری در قبل از آبستنی، حین آبستنی و دوره شیردهی

فاطمه سرلک؛ آرش خردمند؛ علیرضا راکی؛ مجید خالداری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 109-116

چکیده
  این طرح با هدف بررسی تغییرات در برخی از فراسنجه های خونی در 15 رأس میش نژاد لری در طی آبستنی و مقایسه آن با یک ماه قبل از آبستنی و دوره شیردهی انجام شد. نمونه‌های خون قبل از جفت گیری طبیعی به عنوان شاهد، پایان هر سه ماه آبستنی و دو هفته بعد از زایش در دوره شیردهی از ورید وداج اخذ شدند و بوسیله دستگاه سل کانتر دامپزشکی، شمارش کامل سلول های ...  بیشتر

تأثیر نوع مکمل چربی مصرفی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت شناسی پستان در بزهای سانن شکم اول

هدی جواهری بارفروشی؛ حسن صادقی پناه؛ نادر اسدزاده؛ نادر پاپی؛ فضل الله موسوی پور

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 479-490

چکیده
  اثر مصرف جیره­های حاوی منابع مختلف چربی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت‌شناسی غده پستان 40 رأس بز سانن شکم اول از دو ماه آخر آبستنی تا 12 هفته پس از زایش، موردمطالعه قرار گرفت. بزها براساس میانگین وزن زنده اولیه به چهار گروه 10 رأسی تقسیم و به یکی از چهار جیره­ آزمایشی اختصاص یافتند. جیره­ها شامل جیره بدون چربی، جیره حاوی چربی اشباع، جیره ...  بیشتر

تأثیر نانوذرات روی بر کیفیت اسپرم و بازده آبستنی در گاو

پریسا یزدان شناس؛ رعنا جهان بین؛ عبدالله محمدی سنگ چشمه؛ مهدی امین افشار؛ حسین واثقی دودران؛ حمید ورناصری؛ محمد چمنی؛ محمدحسن نظران

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 173-181

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر غلظت‌های متفاوت نانوذرات روی، بر شاخص‏های کیفی منی پس از فرایند انجمادـ‌یخ‏گشایی و بازده آبستنی در گاو بود. از چهار گاو نر هلشتاین به‌مدت چهار هفته و هر هفته دو نوبت اسپرم‌گیری شد. نمونه‏های منی پس از اضافه‌کردن مقادیر صفر (شاهد)، 6-10، 5-10، 4-10، 3-10، و 2-10 مولار نانوذرات روی به رقیق‏کنندۀ بایوکسل، منجمد ...  بیشتر