مطالعه پویش کامل ژنوم با تجزیه و تحلیل غنی‌سازی مجموعه-های ژنی برای شناسایی ژن‌ها و مسیرهای مرتبط با خلق‌وخوی در گاو براهمن

حسین محمدی؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی؛ ابوذر نجفی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 481-490

چکیده
  درک کنترل ژنتیکی خلق‌وخوی به‌عنوان یک صفت پیچیده و دارای همبستگی با صفات اقتصادی یکی از اهداف اصلاح نژادی در صنعت گاو گوشتی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه پویش کل ژنوم بر مبنای تجزیه و تحلیل غنی­سازی مجموعه ژنی جهت شناسایی جایگاه­های ژنی مؤثر بر صفات مرتبط با خلق‌وخوی گاو نژاد براهمن بود. بدین منظور از اطلاعات ژنوتیپی 1370 رأس گاو ...  بیشتر

تأثیر عصاره زغال اخته در رقیق کننده منی بر کیفیت منی قوچ بعد از فرآیند انجماد - یخ گشایی

حسین دقیق کیا؛ فاطمه زارع قلعه جیق؛ ابوذر نجفی؛ حسین واثقی دودران

دوره 18، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 831-840

چکیده
  تأثیر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه زغال اخته در بهبود کیفیت منی قوچ طی فرآیند انجماد - یخ­گشایی بررسی شد. در این مطالعه از 5 قوچ، 2 بار در هفته به کمک واژن مصنوعی اسپرم­گیری شد. به‌منظور از بین بردن اثرات فردی، نمونه­های منی گرفته شده با هم مخلوط شدند. سطوح مختلف عصاره زغال اخته (صفر، 100، 150، 200 میکرولیتر در میلی­لیتر) به رقیق­کننده ...  بیشتر