نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،‏ ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،‏ ایران

3 دانشیار، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،‏ ایران

چکیده

اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی پودر پوست میوه انار با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتی 11 روزه سویه راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 2 × 2 با دو سطح پودر پوست میوه انار (صفر و دو درصد جیره) و دو سطح روغن سویا در جیره (صفر و شش درصد در دوره رشد و صفر و هشت درصد در دوره پایانی)،در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار بررسی شد. پودر پوست میوه انار سبب بهبود تیتر آنتی‏بادی در 39 روزگی، افزایش گوارش‌‏پذیری چربی و افزایش جمعیت باکتری تولیدکننده اسید لاکتیک و کاهش جمعیت باکتری اشریشیاکولای در روده کور و ایلئوم شد (05/0 P). گوارش‌‏پذیری ماده خشک در جیره‌های حاوی روغن سویا کمتر بود و تغذیه این جیره‌ها موجب افزایش جمعیت باکتری‏های اسید لاکتیک و اشریشیاکولای در روده کور و ایلئوم شد (05/0 P). براساس نتایج حاصل، افزودن پودر پوست میوه انار به جیره‌های دارای چربی در مقایسه با جیره کنترل، بدون تأثیر منفی بر عملکرد رشد، موجب بهبود فعالیت سیستم ایمنی، افزایش جمعیت باکتری‏های مفید و کاهش جمعیت باکتری‌های مضر دستگاه گوارش جوجه‏های گوشتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of adding pomegranate peel powder to fat-containing diets on performance of broilers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • Shahram Rahimi 2
  • Mohammad Dadpasand 3

1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Iran

2 M.Sc. Graduated Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Iran

3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Iran

چکیده [English]

In order to investigate antioxidant and antimicrobial effects of pomegranate peel powder (PPP), this research was conducted as completely randomized design arranged in a 2 × 2 factorial experiment using pomegranate peel powder (0 and 2 percent) and soybean oil (SO, zero and six percent in growing period; zero and eight percent in finishing period). One hundred and sixty 11-day-old Ross 308 broiler chickens assigned to four treatments of four replicate each. The results showed that PPP improved the antibody titer in 39-day broilers, increased fat digestibility, improved lactobacillus and decreased E coli micro flora in ileum and cecum significantly (P ≤ 0.05). The SO decreased DM digestibility and lactobacillus micro flora and E coli in ileum and cecum (P ≤ 0.05). As a conclusion adding PPP to the fat containing diets in comparison to control diets; without PPE and SO, improved antibody titer, beneficial gastric micro flora in ileum and cecum and had not any deleterious effect on overall broiler performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody titer
  • digestibility
  • fat
  • Micro flora
  • Performance
  • Pomegranate peal powder