1. تاثیر روغن و دانه کتان در ترکیب شیر و کنسانتره شروع کننده بر عملکرد، رشد، سلامتی، فراسنجه های شکمبه ای و خونی گوساله های ماده هلشتاین

محمد علی آهنگرانی؛ محمد رضا دهقانی؛ عباسعلی ناصریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات روغن و دانه کتان در شیر و کنسانتره شروع‌کننده بر عملکرد، رشد، سلامت، فراسنجه های خون و شکمبه گوساله های شیرخوار در 4 دوره شامل 0 تا 14 روزگی، 15 تا 30 روزگی، 31 تا ازشیرگیری و 0 تا ازشیرگیری بود. 45 راس گوساله از روز سوم تولد به صورت تصادفی به سه تیمار آزمایشی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: شیر و جیره پایه ...  بیشتر

2. شناسایی تنوع‌های آللی ژن های کمپلمان C4-A و لاکتوفرین با استفاده از فناوری iPLEX و ارتباط آن ها با تعداد سلول های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین

مریم محمدنژاد؛ قدرت رحیمی؛ ایوب فرهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر شناسایی تنوع‌های آللی ژن‌های C4-A و لاکتوفرین و بررسی ارتباط آن‌ها با تعداد سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین بود. بیماری ورم پستان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در گاوهای شیری است که تولید شیر را کاهش می‌دهد و هزینه‌های زیادی را به پرورش دهندگان تحمیل می‌کند. ژن‌های C4-A و لاکتوفرین از جمله ژن‌های تأثیرگذار ...  بیشتر

3. اثر سطح مصرف روغن سویا و سطح پروتئین خام جیره آغازین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های پلاسما و مشتقات پورینی ادرار گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

صفورا یوسفی نژاد؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی کاظمی بن چناری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

چکیده
  هدف این آزمایش بررسی اثر سطح روغن سویا و پروتئین خام جیره آغازین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های پلاسما و مشتقات پورینی ادرار گوساله‌های شیرخوار بود. از 48 راس گوساله هلشتاین سه روزه با میانگین وزن 4/2 ± 8/39 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2 × 2 استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل جیره بدون روغن سویا و 19 درصد پروتئین ...  بیشتر

4. بررسی ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

محمد عبدلی؛ محمدباقر زندی باغچه مریم؛ طاهر هرکی نژاد؛ مسعود خلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از 11 نشانگر ریزماهواره انجمن بین‌المللی ژنتیک حیوانات (ISAG) برای مقایسه تنوع ژنتیکی و درک روابط بین جمعیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از بانک اطلاعاتی فدراسیون سوارکاری کشور تعداد 565 اسب از سنین مختلف(6 ماهگی الی 25 سالگی) از نژادهای اسب عرب اصیل، کاسپین، دره‌شوری، ...  بیشتر