تأثیر پودر خار مریم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی جوجه های گوشتی

شهاب الدین قره ویسی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 879-889

چکیده
  در این تحقیق اثر مصرف پودر گیاه خار مریم در جیره بر عملکرد رشد، فراسنجه­های خونی و آنزیم­های کبدی جوجه­های گوشتی با استفاده از 360 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 مطالعه شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل پودر خار مریم در سه سطح صفر، 3/0 و سه درصد و آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول در دو سطح صفر و 2/0 درصد در هر کیلوگرم خوراک بود که به صورت آزمایش ...  بیشتر

تأثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر عملکرد، صفات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1

مجتبی افشین؛ نظر افضلی؛ محسن مجتهدی؛ عباس محمدی

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 403-414

چکیده
  اثر پودر بذر، عصاره و پودر گیاه کامل خارمریم در کاهش اثرات منفی تغذیه جیره آلوده به 500 میکروگرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1 بر عملکرد، لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی با استفاده از 192 قطعه خروس یک روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه پرنده در هر تکرار، بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ...  بیشتر