اثرات ژله رویال بر بیان ژن های کدکننده آنزیم های آنتی اکسیدان در بلوغ و تولید برون تنی رویان بز

سمیرا محمدی؛ حمید دلدار؛ زربخت انصاری پیر سرایی؛ بهرام شهره

دوره 18، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 867-876

چکیده
  اثر غلظت های مختلف ژله رویال به عنوان یک آنتی اکسیدان، بر بلوغ برون تنی تخمک بز در یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار ( غلظت های صفر (شاهد)، پنج، 10 و 20 میلی گرم بر میلی لیتر ژله رویال) بررسی شد. تخمدان های بز از کشتارگاه جمع آوری و مجموعه اووسایت کومولوس بز از فولیکول های آنترال جدا شدند و در محیطMedium 199 به همراه غلظت های مختلف ژله رویال کشت ...  بیشتر

تأثیر اسید ‌های چرب ژله رویال بر بیان ژن های درگیر در بتا اکسیداسیون در بلوغ برون تنی تخمک بز

مرجان اسماعیلی؛ حمید دلدار؛ زربخت انصاری؛ عیسی دیرنده

دوره 18، شماره 3 ، آبان 1395، ، صفحه 603-613

چکیده
  تأثیر غلظت‌های مختلف اسیدهای چرب ژله رویال بر بلوغ برون‌تنی تخمک بز در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار در غلظت‌های بدون اسیدچرب ژله رویال، 125میکروگرم، 250میکروگرم، 500میکروگرم و 1000میکروگرم بر میلی‌لیتر، اسیدچرب ژله رویال و 50 میکرولیتر دی ام اس او، انجام شد. تخمدان‌های بز از کشتارگاه جمع‌آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شدند و مجموعه ...  بیشتر