کلیدواژه‌ها = هلشتاین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر هلشتاین با استفاده از روز آزمون های مختلف به روش رگرسیون تصادفی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 401-409

علی اشرافیان؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ محمد باقر صیادنژاد


2. مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دوره های شیردهی متفاوت

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 19-31

کریم حسن پور؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمد مرادی شهربابک