تاثیر جنیستئین سویا بر عملکرد و بیان ژن های دخیل در التهاب در جگر مرغ های تخم گذار

عیسی دیرنده؛ محمد کاظمی فرد؛ طناز صابری فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

چکیده
  بروز و گسترش التهاب عمومی در بدن می‌تواند سبب تاثیر بر کمیت و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار پرتولید شود. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر جنیستئین سویا بر وضعیت التهابی عمومی بدن و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار پس از اوج تولید بود. بدین منظور از 80 قطعه مرغ تخم‏گذار سویۀ های‌لاین W-36 (سن 43 هفته) به مدت هشت هفته در قالب طرح کاملا ...  بیشتر