اثر عصاره گیاه مارچوبه بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره‌سازی به حالت مایع در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

ابوذر غلامپور؛ خلیل میرزاده؛ صالح طباطبایی وکیلی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 583-592

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر عصاره مارچوبه بر کیفیت منی قوچ عربی در زمانهای مختلف ذخیره‌سازی به حالت مایع در دمای چهار درجه سانتی‌گراد‌ بود. اسپرم‌گیری از 10راس قوچ نژاد عربی با متوسط سن 2/5 سال بطور هفتگی (هر هفته یکبار) به مدت شش هفته انجام شد. پس از افزودن سطوح صفر، 1/5، سه و 4/5 درصد عصاره مارچوبه به رقیق‌کننده منی، فراسنجه‌های کیفی ...  بیشتر

تأثیر پودر گیاه خارخاسک بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی و IGF-I سرم خون در بره‌های نر عربی

سهام مرمضی؛ خلیل میرزاده؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ محمدرضا تابنده

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 165-172

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثر پودر گیاه خارخاسک بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی و IGF-I سرم خون بره‌های نر بود. برای این منظور، آزمایشی با استفاده از 18 راس بره نر نژاد عربی با میانگین سنی حدود سه ماه و میانگین وزن 2±14‏/16 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و شش تکرار به مدت پنج ماه انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح صفر (شاهد)، ...  بیشتر