مقایسه عملکرد کلنی‌های حاصل از نسل سیزدهم ملکه‌های اصلاح شده ایرانی با کلنی‌های شاهد در زنبورستان های ایران

غلامحسین طهماسبی؛ محمد بابایی؛ ناصر تاج آبادی؛ عین الله سیفی؛ نادر مشایخی؛ حسین رضازاده

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 739-750

چکیده
  اینتحقیق به منظور بررسی عملکرد ملکه‌های اصلاح شده نسل سیزدهم در طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایران در مقایسه با ملکه‌های شاهد در زنبورستان‌های بخش خصوصی انجام شد. برای ارزیابی ملکه‌ها پرسشنامه­های خاصی بر اساس طیف لیکرت طراحی و در اختیار زنبورداران استان‌های مختلف قرار گرفت تا ملکه‌های لایه سوم طرح را در کنار ملکه‌های شاهد ارزیابی ...  بیشتر