نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی. دانشگاه رازی--کرمانشاه

2 عضو هیات علمی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی- دانشگاه رازی

3 هیات علمی -دانشگاه رازی - عضو گروه علوم دامی

10.22059/jap.2023.348225.623704

چکیده

در این مطالعه 18 راس میش آبستن در دو گروه شش راسی نگهداری شدند. تیمارها شامل: تیمار اول یا شاهد (دریافت مقدار 10 میلی‌لیتر مکمل سلنیوم و ویتامین ای به صورت تزریقی دو هفته قبل از زایش (هر میلی لیتر حاوی 5/0 میلی‌گرم سلنیت سدیم و 50 میلی گرم ویتامین ای ) ، تیمار دوم، دریافت مکمل سلنیوم و ویتامین ای بصورت خوراکی 3/0 میلی‌گرم سلنیوم و 50 میلی‌گرم ویتامین ای در کیلوگرم ماده خشک مصرفی ) مخلوط با جیره و به‌صورت روزانه از چهار هفته قبل از زایش و تیمار سوم تجویز 10 میلی‌لیتر مکمل سلنیوم و ویتامین ای به‌صورت تزریقی چهار هفته قبل از زایش (پنج میلی‌لیتر) و دو هفته قبل از زایش ( پنج میلی‌لیتر)بودند. از میش ها و بره‌های تازه متولدشده نیز قبل از مصرف آغوز و 14 روز بعد از تولد خون‌گیری انجام شد. در دو هفته بعد از زایش وزن میش‌ها در گروه تیمار خوراکی نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود (05/0>P). غلظت سلنیوم سرم و آغوز میش‌ها در تیمار خوراکی بالاتر از گروه‌های دیگر بود (05/0>P). در روز تولد میانگین غلظت سلنیوم سرم خون بره‌ها در تیمار خوراکی نیز بالاتر از دو گروه دیگر بود (05/0>P). در دو هفتگی، غلظت مس سرم بره‌ها در تیمار خوراکی نسبت به شاهد بیشتر بود (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد، استفاده از مکمل خوراکی سبب افزایش غلظت سلنیوم سرم و آغوز میش‌ها و بره‌‌های حاصل از آن‌ها شد. پیشنهاد می‌شود جهت کاهش تنش ناشی از تزریق مکمل سلنیوم و ویتامین ای از روش خوراکی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of selenium and vitamin E supplementations in late pregnancy on the concentration of some blood minerals and their interactions in ewes and their lambs

نویسندگان [English]

  • farnoosh zanghishe 1
  • mohammad mehdi moeini 2
  • Fardin Hozhabri 3

1 Student/animal science department, Razi University, kermanshah, Iran

2 Faculty member/ animal science department. Razi university, Iran

3 Faculty member/Animal science department. Razi university, Iran

چکیده [English]

In this study, 18 pregnant ewes were randomly kept in 3 groups . Treatments include: Control, (receiving a dose of 10 ml of selenium and vitamin E supplement by injection two weeks before exp; each ml contains 0.5 mg of sodium selenite and 50 mg of vitamin E). The second treatment was selenium and vitamin E supplement orally (0.3 mg selenium and 50 mg vitamin E / kg dry matter intake) mixed with the diet and the third treatment received 10 ml selenium and vitamin E supplement, injected four weeks before calving (5 ml) and two weeks before calving (5 ml). Blood was taken from the ewes and newborn lambs before consuming colostrum and 14 days after birth. The results of the experiment showed that the average weight of the ewes in the oral treatment group was higher than the control treatment (P<0.05). No significant difference was observed in the body condition score between the treatments. Selenium concentration in serum and colostrum of ewes in oral treatment was higher than other groups (P<0.05). The concentration of iron, copper and zinc in the blood serum of ewes and lambs was not significantly different, but at two weeks old, the concentration of copper in the serum of lambs in the oral treatment was higher than in the control treatment (P<0.05). In general conclusion, the use of oral supplements increased the concentration of selenium in serum and colostrum of ewes and lambs obtained from them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper
  • iron,,
  • milk,,
  • sodium selenite, selenomethionine, Zinc