نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ' گروه علوم دام و طیور- پردیس ابوریحان - دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 هیات علمی بخش تغذیه طیور، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.

10.22059/jap.2022.340513.623681

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر امولسیفایر در جیره‌های با انرژی کاهش یافته بر عملکرد، خصوصیات لاشه و صفات خونی جوجه‌های گوشتی انجام شد. از تعداد 540 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 3× 3 با سه سطح امولسیفایر (صفر، 250 و 500 میلیگرم در کیلوگرم) و سه سطح انرژی جیره (دوره آغازین در حد نیاز، 45 و 90، دوره رشد در حد نیاز، 60 و 105 و در دوره پایانی در حد نیاز، 75 و 120 کیلوکالری در کیلوگرم کمتر از نیاز) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، چهار تکرار و 15 پرنده در هر تکرار استفاده شد. در کل دوره پرورش، با کاهش انرژی جیره، مصرف خوراک افزایش یافت (05/0P<). پرندگانی که با جیره حاوی امولسیفایر تغذیه شدند افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل کمتری داشتند (05/0P<). وزن نسبی کبد، روده‌های کور و چربی شکمی تحت تأثیر سطوح انرژی قابل متابولیسم جیره قرار نگرفت. اثر متقابل جیره × امولسیفایر بر کلسترول، لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا (HDL)، لیپوپروتئین‌های با چگالی کم (LDL)، کلسترول: HDL، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز معنی‌دار نبود. افزودن امولسیفایر به جیره‌های معمولی و یا جیره‌هایی با کاهش بیشتر انرژی موجب افزایش غلظت تری گلیسیرید خون شد (05/0P<). افزودن امولسیفایر به جیره‌های با کاهش ملایم انرژی سبب افزایش غلظت آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) شد (05/0P<). بر اساس نتایج حاصل افزودن 250 گرم در تن امولسیفایر آرتیفایر به جیره هائی با کاهش انرژی، سبب بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی ‌شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of using emulsifier in diets with different energy levels on performance and some of blood traits of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Morteza Pashaei- jalal 1
  • seyed davood sharifi 2
  • Shirin Honarbakhsh 3

1 Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran

3 Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of emulsifier in diet with with energy reduction on performance, carcass characteristics and some of blood traits of broilers. A total of 540 one-day-old chicks of Ross 308 strain in a 3×3 factorial arrangement with three levels of emulsifier (0, 250 and 500 mg / kg) and three levels of dietary energy (requirement, and 45 and 90 kcal/Kg, 60 and 105 kcal/kg and 75 and 120 kcal/kg less than requirement for the starter, grower and finisher diets, respectively) in a completely randomized design with 9 treatments, 4 replications and 15 birds per replication were used. In total rearing period, feed intake increased by decreasing the dietary energy (P<0.05). Birds fed diets supplemented by emulsifier had higher weight gain and lower feed conversion ratio (P<0.05). The relative weights of the liver, ceca, and abdominal fat were not affected by different levels of dietary energy. The emulsifier × diet interaction had no significant effect on cholesterol, High-density lipoprotein (HDL), Low-density lipoprotein (LDL), cholesterol: HDL, Alanine aminotransferase (ALT) and alkaline Phosphatase. Adding emulsifier to normal diets or diets with more energy deficiency increased blood triglyceride concentration (P<0.05). Supplementing diets with mild energy deficiency by emulsifier increased serum Aspartate aminotransferase (AST) (P<0.05). According to the results, the use of 250 gr/t emulsifier in low energy diets improved the performance of broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artifier
  • Broilers
  • Performance
  • Carcass
  • cholesterol