نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران.

4 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاهش سطح پروتئین خام جیره با افزودن متیونین (pMet) و لیزین محافظت‌شده شکمبه­ای (pLys) بر مصرف خوراک، تولید شیر، وضعیت متابولیکی و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای تازه‌زای هلشتاین بود. تعداد 16 رأس گاو هلشتاین تازه‌زا با وضعیت امتیاز بدنی و تعداد زایش مشابه بلافاصله پس از زایش به‌صورت تصادفی به دو جیره آزمایشی اختصاص یافتند. جیره‌ها مقادیر برابری از لیزین (131 گرم در روز) و متیونین (40 گرم در روز) را فراهم کردند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تیمار با سطح بالای پروتئین حاوی 18/35 درصد پروتئین بدون افزودن pMet و pLys وتیمار با سطح پایین پروتئین حاوی 16/45 درصد پروتئین حاوی pMet و pLys (LPML). خوراک مصرفی و تولید شیر طی دوره تازه­زا ثبت شدند. نمونه‌های خون در روز زایش، سه، هفت، 14 و 21 پس از زایش جهت اندازه‌گیری مواد معدنی و متابولیت­های سرم جمع­آوری شدند. خوراک مصرفی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. اما تولید شیر در گاوهای HP در مقایسه با LPML بالاتر بود (0/01>P). مقدار پروتئین، لاکتوز، چربی و MUN در گاوهای HP در مقایسه با LPML بالاتر بود (0/05>P). گاوها در LPML غلظت­های پایین­تری از نیتروژن اوره­ای خون و غلظت­های بالاتری از پروتئین کل و گلوبولین سرم در مقایسه با گاوهای HP داشتند (0/01>P). براساس نتایج حاصل، کاهش سطح پروتئین جیره گاوهای تازه‌زا همراه با حفظ عرضه اسیدهای آمینه محدودکننده، عملکرد تولیدی و بازده استفاده از خوراک را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of decreasing dietary protein content with supplementing protected methionine and lysine on performance and serum metabolites in Holstein fresh cows

نویسندگان [English]

 • Fateme Ahamadi 1
 • hamid Amanlou 2
 • Najme Eslamian Farsuni 3
 • Tahere Amirabadi Farahani 4

1 . دانشجوی دکتری- گروه علوم دامی-دانشکده کشاورزی- دانشگاه زنجان- زنجان- ایران.

2 Professor, Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Department of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Research Center, Shahrekord, Iran

4 Assistant Professor, Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the effect of decreasing dietary protein content with supplementing protected methionine (pMet) and lysine (pLys) on intake, milk yield, metabolic status, and apparent digestibility of nutrients in Holstein fresh cows. Immediately after calving, 16 cows with the similar BCS and parity were randomly assigned to two treatments. Experimental diets provided equal amounts of lysine (132 to 133 g/d) and methionine (40 to 43 g/d). The treatments were: a diet containing 18.35 % CP without supplementing pMet and pLys (HP); and a diet containing 16.45 % CP with supplementing rumen-protected amino acids (LPML). Individual dry matter intake and milk yield were recorded daily during fresh period. Blood samples were collected at 0, 3, 7, 14 and 21 d after calving to determine the serum concentrations of mineral and metabolites. Feed intake was not affected by experimental diets but milk yield was higher for HP cows than cows in LPML (P < 0.01). The yield of milk protein, lactose, fat and concentration of milk urea nitrogen (MUN) were higher in HP cows compared to LPML (P < 0.05). Compared to HP cows, cows in LPML had lower blood urea nitrogen (BUN) and higher serum concentrations of total protein and globulin (P < 0.01). Based on the results of the present study, reducing dietary protein content while maintaining the supply of limiting amino acids decreased lactational performance and feed efficiency of Holstein fresh cows.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crud protein
 • Fresh cow
 • Lysine
 • Methionine
 • Performance
 1. Allen MS (2000) Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. Journal of Dairy Science, 83(7): 1598-1624.
 2. Amanlou H, Farahani TA and Farsuni NE (2017) Effects of rumen undegradable protein supplementation on productive performance and indicators of protein and energy metabolism in Holstein fresh cows. Journal of Dairy Science, 100(5): 3628-3640.
 3. AOAC (1990) Official Methods of Analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 4. Batistel F, Arroyo JM, Bellingeri A, Wang L, Saremi B, Parys C, Trevisi E, Cardoso FC and Loor JJ. (2017) Ethyl-cellulose rumen-protected methionine enhances performance during the periparturient period and early lactation in Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science, 100: 7455-7467.
 5. Broderick GA, Stevenson MJ and Patton RA (2009) Effect of dietary protein concentration and degradability on response to rumen-protected methionine in lactating Journal of Dairy Science, 92: 2719-26.
 6. Carder EG and Weiss WP (2017) Short- and longer-term effects of feeding increased metabolizable protein with or without an altered amino acid profile to dairy cows immediately postpartum. Journal of Dairy Science, 100: 4528-4538.
 7. Garnsworthy PC, Gong J, Armstrong D, Newbold J, Marsden M, Richards S, Mann G, Sinclair K and Webb R (2008) Nutrition, metabolism, and fertility in dairy cows: 3. Amino acids and ovarian function. J. Dairy Sci, 91: 4190-4197.
 8. Jonker JS, Kohn R and Erdman R (1998) Using milk urea nitrogen to predict nitrogen excretion and utilization efficiency in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 81: 2681-2692.
 9. Kalscheur KF, Vandersall JH, Erdman RA, Kohn RA and Russek-Cohen E (1999) Effects of dietary crude protein concentration and degradability on milk production responses of early, mid, and late lactation dairy cows. Journal of Dairy Science, 82: 545-554.
 10. Kudrna V, Illek J, Marounek A and Ngoc AN. (2009) Feeding ruminally protected methionine to pre- and postpartum dairy cows: Effect on milk performance, milk composition and blood parameters. Czech Journal of Animal Science, 54: 395-402.
 11. Larsen M, Lapierre H and Kristensen NB. (2014) Abomasal protein infusion inpostpartum transition dairy cows: Effect on performance and mammary metabolism. Journal of Dairy Science, 97: 5608-5622.
 12. Law RA, Young F, Patterson D, Kilpatrick D, Wylie A and Mayne C (2009) Effect of dietary protein content on animal production and blood metabolites of dairy cows during lactation. Journal of Dairy Science, 92: 1001-1012.
 13. Lee C, Hristov A, Heyler K, Cassidy T, Lapierre H, Varga G and Parys C (2012a) Effects of metabolizable protein supply and amino acid supplementation on nitrogen utilization, milk production, and ammonia emissions from manure in dairy cows. Journal of Dairy Science, 95: 5253-5268.
 14. Lee C, Hristov AN, Heyler KS, Cassidy TW, Lapierre H, Varga GA and Parys C (2012b) Effects of metabolizable protein supply and amino acid supplementation on nitrogen utilization, milk production, and ammonia emissions from manure in dairy cows. Journal of Dairy Science, 95: 5253-5268.
 15. Lee C, Lobos NE and Weiss WP. (2019) Effects of supplementing rumen-protected lysine and methionine during prepartum and postpartum periods on performance of dairy cows. Journal of Dairy Science, 12: 11026-11039.
 16. NRC (2001) Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl. Acad. Sci., Washington, DC.
 17. Osorio JS, Ji P, Drackley JK, Luchini D and Loor JJ. (2013) Supplemental Smartamine M or MetaSmart during the transition period benefits postpartal cow performance and blood neutrophil function. Journal of Dairy Science, 96: 6248-6263.
 18. Patton RA (2010) Effect of rumen-protected methionine on feed intake, milk production, true milk protein concentration, and true milk protein yield, and the factors that influence these effects: A meta-analysis. Journal of Dairy Science, 93: 2105-2118.
 19. Robinson PH (2010) Impacts of manipulating ration metabolizable lysine and methionine levels on the performance of lactating dairy cows: A systematic review of the literature. Livestock. Science, 127: 115-126.
 20. Socha MT, Putnam DE, Garthwaite BD, Whitehouse NL, Kierstead NA, Schwab CG, Ducharme GA and Robert JC. (2005) Improving intestinal amino acid supply of pre- and postpartum dairy cows with rumen-protected methionine and lysine. Journal of Dairy Science, 88: 1113-1126.
 21. Tóthová C, Nagy O and Kovác G (2014) Changes in the concentrations of selected acute phase proteins and variables of energetic profile in dairy cows after parturition. Journal of Applied Animal Research, 42(3): 278-283.
 22. Van Soest PJ, Robertson J and Lewis B (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharidesin relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
 23. Wang C, Liu HY, Wang YM, Yang ZQ, Liu JX, Wu YM, Yan T and Ye HW. (2010) Effects of dietary supplementation of methionine and lysine on milk production and nitrogen utilization in dairy cows. Journal of Dairy Science, 93: 3661-3670.
 24. Xu S, Harrison JH, Chalupa W, Sniffen C, Julien W, Sato H, Fujieda T, Watanabe K, Ueda T and Suzuki H (1998) The effect of ruminal bypass lysine and methionine on milk yield and composition of lactating cows. Journal of Dairy Science, 81: 1062-1077.
 25.