نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی - تخصص: تغدیه دام

3 گروه علوم دامی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه رازی-کرمانشاه-ایران

چکیده

تعداد 24 راس بره نر و ماده سنجابی شیرخوار با میانگین وزن 2/4 کیلوگرم از زمان تولد در یک دوره 90 روزه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی جهت بررسی دو آنتی­اکسیدان خوراکی مورد استفاده قرارگرفتند. بره­ها از هفته دوم علوفه و کنسانتره علاوه بر شیر مادر دریافت نمودند. جیره­های آزمایشی شامل جیره شاهد (جیره آغازین و شیر)، جیره شاهد + 10 درصد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) و جیره شاهد + یک کپسول حاوی30 میلی­گرم کوآنزیم Q10 بودند. جهت اندازه­گیری برخی فراسنجه­های خون و آنزیمی هر 30 روز یک بار از سیاهرگ گردنی خون­گیری شد. تفاوت معنی­داری بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ مصرف شیر و خوراک روزانه بره­ها و فراسنجه­های عملکردی مشاهده نشد. هماتوکریت تحت تأثیر بادرنجبویه قرار نگرفت ولی کوآنزیم سبب افزایش آن شد (05/0>P). جیره­های حاوی آنتی­اکسیدان، سبب افزایش کل گلبول­های سفید خون نسبت به گروه شاهد شدند (05/0>P)؛ ولی تغییری در مونوسیت و بازوفیل ایجاد نشد. بادرنجبویه باعث کاهش لنفوسیت و افزایش نوتروفیل شد (05/0>P) ولی کوآنزیم تأثیری بر این دو فراسنجه نداشت. ائوزینوفیل خون بره­های دریافت­کننده بادرنجبویه یا کوآنزیم بیش‌تر از گروه شاهد بود (05/0>P). غلظت گلوتاتیون پراکسیداز، ایمونوگلوبولین­جی و ظرفیت کل آنتی‌اکسیدانی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند، ولی مکمل بادرنجبویه سبب کاهش شاخص مالون‌دی‌آلدهید  شد (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد، استفاده از گیاه بادرنجبویه در سطح 10 درصد جیره و همچنین 30 میلی­گرم در روز کوآنزیم Q10 در جیره بره‏های شیرخوار باعث بهبود سیستم ایمنی ‏شد هرچند تغییری در عملکرد بره­ها مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Two Different Dietary Antioxidants: Blood Immune Parameters and Performance in Sanjabi Suckling lambs

نویسندگان [English]

 • Tavakol Akhavan Gigloo 1
 • Fardin Hozhabri 2
 • Manouchehr Souri 3

1 Animal Science Department, Agricultural faculty, Razi University

2 عضو هیات علمی گروه علوم دامی

3 Department of Animal Science, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

A total of 24 male and female Sanjabi suckling lambs with an average weight of 4.2 kg at birth day were used in a 90-day trial period using randomized complete block design for evaluation of two dietary antioxidants. The lambs were received forage and concentrate from the second week of birth in addition to maternal milk. The experimental diets included control (milk and starter), control + 10% lemon balm (Melissa officinalis) and control + one tablet CoQ10 (30 mg). Every 30 day of experiment blood samples were drawn from jugular vein to measure some hematological and enzymatic parameters. No significant difference was observed among treatments for daily milk, dry matter intake and performance of lambs. Hematocrit was not affected due to lemon balm but it was increased (P<0.05) by CoQ10. Diets containing antioxidants increased the total white blood cells compared to control (P<0.05); but monocytes and basophils did not alter these parameters. Lemon balm reduced the lymphocytes and increased neutrophils while CoQ10 did not influence these two parameters. Eosinophil in blood samples of lambs received Lemon balm or CoQ10 were more than that of control (P<0.05). The concentrations of glutathione peroxidase, immunoglobulin-G and total antioxidant capacity were not affected by treatments, but lemon balm supplementation decreased (P<0.05) malondialdehyde index. The results of this experiment showed, the use of lemon balm in 10% of diet as well as 30 mg/day of coQ10 in suckling lambs’ diet improved immune system, however no significant changes observed in the performance of the lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • antioxidant capacity
 • Blood cells
 • Coenzyme Q10
 • Immune system
 • Lemon balm
 1. افتخاری شاهرودی ف، بحرینی م ر، ون­ولک د و دانش مسگران م (1381) ارزیابی عوامل مؤثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی. مجله علوم کشاورزی ایران. 33 (3): 402-395.
 2. ایلامی ب (1383) عملکرد پروار و خصوصیات لاشه بره‌های نر و ماده ترکی- قشقایی در دوره‌های مختلف پروار (تغذیه با پلت). مجموعه مقالات اولین کنگره علوم دامی و آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 162-160. 
 3. حاجی­حاجیکلایی م ر، راضی­جلالی م و اسلامی‌ویسری م (1385) تأثیر سن، جنس و فصل بر پارامترهای خونی گوسفندان زل مازندران، مجله دامپزشکی ایران 10 (1): 32-24.
 4. رستمی س، موضعی ز، بهنام­رسولی م و غیور ن (1389) مقایسه اثر آنتی­اکسیدانی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با ویتامین C  بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در رت. دانشور پزشکی. 86 (17):54-47.
 5. سپند م ر، سودی م، سلیمانی م و حاجی­مهدی­پور ه (1391) بررسی اثر حفاظتی عصاره گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) بر استرس اکسایشی ایجادشده توسط پپتید بتا آمیلوئید (35-25) در سلول‌های PC12. فصلنامه گیاهان دارویی. 42 (2): 85-74.
 6. فرهنگ­فر ب، حسینی س ع، زارعی ا و لطف الهیان ه (1391) تأثیر محدودیت غذایی و کوآنزیم Q10 بر توانایی ایمنی و شیوع آسیت در جوجه­های گوشتی، پژوهش­های تولیدات دامی. 3 (5): 93-77.
 7. نامدار زنگنه ک، چهارآیین ب، نصر ج و خمیس‌آبادی ح (1392) اثر افزودن پودر گیاه بادرنجبویه به جیره و بررسی کیفیت لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ساوه.
 8. نیکبخت بروجنی غ و طالبی م ع (1379) تعیین مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان به ظاهر سالم لری بختیاری، مجله تحقیقات دامپزشکی. 55 (2): 13-9.
  1. Bendich A (1993) Physiological role of antioxidants in the immune system. Journal of Dairy Science 76(9): 2789-2794.
  2. Blois MS (1958) Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature 181: 1199- 1200.
  3. Egbe-Nwiyi TN Nwaosu SC and Salami HA (2000) Haematological values of apparently healthy sheep and goats as influenced by age and sex in arid zone of Nigeria. African Journal of Biomedical Research 3(2): 109-115.
  4. Eleroğlu H,Yıldırım A, Işıklı N D, Şekeroğlu A, Duman M (2013) Comparison of meat quality and fatty acid profile in slow-growing chicken genotypes fed diets supplemented with Origanum vulgare or Melissa officinalis leaves under the organic system. Italian Journal of Animal Science 12:e64: 395-403.
  5. Emam Jomeh N, Khaldari M and Afzalzadeh A (2007). Effect of fattening period on growth, carcass characteristics and economic efficiency of Chaal breed male lambs. Journal of Veterinary Research 62 (1): 33-38.
  6. Ernster L and Dallner G (1995). Biochemical, physiological and medical aspects of ubiquinone function. Biochemica Biophysica Acta 1271 (1):195-204.
  7. Farough S, Karaa A, Walker MA, Slate N, Dasu T, Verbsky J, Fusunyan R, Canapari C, Kinane TB, Van Cleave J, Sweetser DA, Sims KB and Walter JE (2014) Coenzyme Q10 and immunity: A case report and new implications for treatment of recurrent infections in metabolic diseases. Clinical Immunology 155, 209-212.
  8. Geng AL, Guo YM and Yang Y (2004) Reduction of ascites mortality in broilers by coenzyme Q10. Poultry Science 83: 1587-1593.
  9. Inal ME, Kanbak G and Sunal E (2001) Antioxidant enzyme activities and malondialdehyde levels related to aging. Clinica Chimica Acta 305: 75-80.
  10. Kasapidou E, Giannenas I, Mitlianga P, Sinapis E, Bouloumpasi E, Petrotos K, Manouras A and Kyriazakis I (2014) Effect of Melissa officinalis supplementation on growth performance and meat quality characteristics in organically produced broilers. British Poultry Science 55(6): 774-784.
  11. Kremer R, Barbato G, Castro L, Rista L, Roses L, Herrera V and Neirotti V (2004). Effect of sire breed, year, sex and weight on carcass characteristics of lambs. Small Ruminant Research 53: 117-124.
  12. Placer ZA, Cushman LL and Johnson BC (1966) Estimation of product of lipid peroxidation (malondialdehyde) in biochemical systems. Annual Biochemistry 16: 359-364.
  13. Quanzhen W and Jian C (2011) Perspectives and utilization technologies of chicory (Cichorium   intybus L.): A review. African Journal of Biotechnology 10: 1966-1977.
  14. Surail PF (2002) Selenium in poultry nutrition: 1. Antioxidant properties, deficiency and toxicity. World’s Poultry Science Journal 58: 333-347.
  15. Tizard I (2000) Veterinary Immunology: An Introduction. WB Saunders, New York.
  16. Trevisan M, Browne R, Ram M, Muti P, Freudenheim J, Carosella AM and Armstrong D (2001) Correlates of markers of oxidative status in the general population. American Journal of Epidemiology 154: 348-356.