مقایسه اثر روش‌های مختلف دباغی بر خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ

مهناز صالحی؛ ژاله میرعبدالباقی؛ محمد علی کمالی سروستانی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 11-17

چکیده
  برای تعیین روش مناسب دباغی پوست شترمرغ، وزن مخصوص ظاهری، ضخامت، مقاومت و کشش‌پذیری چرم ناحیه اصلی شترمرغ‌های 12 تا 14 ماهه (تعداد = 15) در روش‌های مختلف دباغی (کرومی، گیاهی و آلومی) مطالعه شد. میانگین وزن مخصوص ظاهری و ضخامت چرم‌ها به‌ترتیب 0/0 ± 7/0 گرم بر سانتی‌متر ‌مربع و 1/0 ± 7/1 میلی‌متر تعیین شد. نیروی پارگی، مقاومت و کشش‌پذیری ...  بیشتر