اثر عصاره گیاه مارچوبه بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره‌سازی به حالت مایع در دمای چهار درجه سانتی‌گراد

ابوذر غلامپور؛ خلیل میرزاده؛ صالح طباطبایی وکیلی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 583-592

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عصاره مارچوبه بر کیفیت منی قوچ عربی در زمان‌های مختلف ذخیره‌سازی به حالت مایع در دمای چهار درجه سانتی‌گراد‌ بود. اسپرم­گیری از 10 راس قوچ نژاد عربی با متوسط سن2/5 سال به‌طور هفتگی (هر هفته یکبار) به‌مدت شش هفته انجام شد. پس از افزودن سطوح صفر، 1/5، سه و 4/5 درصد عصاره مارچوبه به رقیق­کننده منی، فراسنجه­های ...  بیشتر