بررسی نگرش پژوهشگران، مشاورین و شاغلین در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در باره کاربرد اسپرم تعیین جنسیت شده

ساحره جوزی شکالگورابی؛ علی مقصودی؛ عبدالرحیم غیاثی؛ محمد رکوعی؛ هادی فرجی آروق؛ امیر زرگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

چکیده
  با وجود پیشینه 15 ساله در ورود و استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در ایران، تناقض های موجود در باره برآیند مزایا و معایب استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده سبب اختلاف نظر بین استفاده‌کنندگان این نوع اسپرم از دیدگاه کارایی و بازدهی اقتصادی آن شده است. در این پژوهش، پرسشنامه‌ای با 28 پرسش پنج گزینه‌ای در مقیاس لیکرت در در باره نگرش افراد ...  بیشتر