تأثیر سطوح مختلف کنجاله پنبه دانه خام و تخمیری بر عملکرد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و برخی فراسنجه های خون مرغ های تخمگذار

حسین محب الدینی؛ امین عشایری زاده؛ وحید جزی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 83-95

چکیده
  تأثیر تغذیه کنجاله پنبه‌دانه تخمیری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه‌های خون با استفاده از 648 قطعه مرغ تخمگذار های-لاین W-36 در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، شش تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار بررسی شد. کنجاله پنبه‌دانه خام با کشت‌ مخلوط مایع حاوی باکتری‌های لاکتوباسیلوس پلانتاروم، باسیلوس ...  بیشتر