بررسی اثرات سطوح کلسیم، عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد و روغن کتان بر عملکرد، ابقاء مواد معدنی و ریخت شناسی استخوان جوجه های گوشتی

ملیحه نوری؛ حسن صالح؛ محمد طاهر میرکزهی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 619-631

چکیده
  اثر سطوح مختلف کلسیم، عصاره هیدروالکلی گیاه ‌دارویی ‌پنیرباد، و روغن کتان بر عملکرد، ابقاء مواد معدنی و ریخت شناسی استخوان با استفاده از 480 قطعه جوجه نر ‌گوشتی سویه راس 308 یک‌روزه در یک آزمایش فاکتوریل 2×3×2 با دو سطح کلسیم (کلسیم در سطح توصیه شده و کلسیم در حد 30 درصد کمتر از سطح توصیه شده)، سه سطح عصاره پنیرباد (صفر، 100 و 200 میلی‌گرم ...  بیشتر