1. شناسایی تنوع‌های آللی ژن های کمپلمان C4-A و لاکتوفرین با استفاده از فناوری iPLEX و ارتباط آن ها با تعداد سلول های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین

مریم محمدنژاد؛ قدرت رحیمی؛ ایوب فرهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر شناسایی تنوع‌های آللی ژن‌های C4-A و لاکتوفرین و بررسی ارتباط آن‌ها با تعداد سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین بود. بیماری ورم پستان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در گاوهای شیری است که تولید شیر را کاهش می‌دهد و هزینه‌های زیادی را به پرورش دهندگان تحمیل می‌کند. ژن‌های C4-A و لاکتوفرین از جمله ژن‌های تأثیرگذار ...  بیشتر