تاثیر تزریق ویتامین Eسلنیوم بر عملکرد تولیدمثلی، میانگین وزن تولد بره‌ها و برخی فراسنجه های خونی در میش‌های مغانی همزمان شده فحلی

وحید واحدی؛ شهروز معبودی؛ طاهر یلچی؛ مهدی انصاری

دوره 25، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 473-483

چکیده
  در مطالعه حاضر، امکان بهبود عملکرد تولیدمثلی میش­ها و وزن تولد بره­ها با استفاده از تزریق ویتامین E-سلنیوم در میش­های هم‌زمان شده فحلی با استفاده از 200 رأس میش نژاد مغانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو گروه بررسی شدند. در گروه شاهد میش­ها در طول دوره هم‌زمان‏سازی فحلی هیچ مکملی را دریافت نکردند، اما در گروه دوم، میش­ها در ...  بیشتر

مقایسه دو روش هم‌زمان‌سازی فحلی در دو فصل تابستان و زمستان بر میزان باروری و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری هلشتاین

وحید واحدی؛ بابک نادری؛ سیامک قضایی؛ آزاده بوستان

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 303-312

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه دو روش هم‌زمان‌سازی فحلی در دو شرایط محیطی طبیعی و تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثلی و غلظت هورمون­های استروژن و پروژسترون پلاسما در گاوهای شیری هلشتاین بود. تعداد 110 رأس گاو هلشتاین با میانگین تولید 28 کیلوگرم شیر و نوبت زایش یک تا چهار به ­طور تصادفی در بین یکی از دو روش هم‌زمانی قرار گرفتند؛ 1- روش دابل ...  بیشتر

تاثیر پودر بره‌موم بر عملکرد رشد، اجزای لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی در پاسخ به تنش گرمایی

میکائیل قلی پور؛ وحید واحدی؛ زربخت انصاری پیرسرایی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 431-440

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی آثار تغذیه پودر بره­موم بر عملکرد رشد، اجزای لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی در پاسخ به تنش گرمایی بود. در این آزمایش از تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه (راس 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- تیمار شاهد (جیره پایه)؛ ...  بیشتر