اثر استفاده از غلاف بادام ‌زمینی در جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد جوجه های گوشتی

الهام سرباز؛ بهمن نویدشاد؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق

دوره 18، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 811-820

چکیده
  تأثیر استفاده از غلاف بادام‌زمینی به عنوان یک منبع فیبر نامحلول در جیره بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار (سطوح صفر (شاهد)، 5/2، 5 و 5/7 درصد غلاف بادام‌زمینی در جیره) 5 تکرار و 16 پرنده در هر تکرار از سن 11 تا 42 روزگی بررسی شد. در دوره رشد ...  بیشتر