بررسی عملکرد، صفات لاشه و شاخص‏های اقتصادی آمیخته‏ های نژاد زل

حسین غلامی؛ محمدرضا کیانزاد

دوره 16، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 137-145

چکیده
  برای انجام پژوهش حاضر، از تعداد 200 راس میش نژاد زل دو تا چهارساله، به‌صورت پرورش خالص زل و تلاقی استفاده شد. 30 راس برۀ نر و 30 راس برۀ ماده (خالص و آمیخته) حاصل از میش‏ها، در گروه‏های مجزا برای سه دورۀ 75، 100، و 125 روزه پروار شدند. در انتهای هر دورۀ پروار، 10 راس بره از هر جنس ذبح و لاشه آنها تفکیک شد. تفاوتی بین بره‏های خالص زل و تلاقی شال×زل ...  بیشتر