نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی

2 استاد دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج گروه علوم دامی

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه طیور

چکیده

به منظور تعیین معادلات برآورد انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای نیتروژن (AMEn) گندم های پر مصرف ایران، آزمایشی در دو سن مختلف جوجه های گوشتی در سال‌های 93-1392 انجام شد. در ابتدا ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک، خاکستر خام، پروتئین خام، چربی خام، الیاف خام و عصاره عاری از ازت 16 رقم پرمصرف گندم ایران در آزمایشگاه اندازه گیری گردید. سپس برای اندازه گیری AMEn این ارقام از جوجه‌های گوشتی راس 308 مخلوط دو جنس در سن 10 روزگی، شش قطعه به ازای هر تیمار و در سن 24 روزگی، چهار قطعه برای هر تیمار استفاده شد و در این سنین، از فضولات و محتویات ایلئومی نمونه برداری شد. آنگاه معادلات رگرسیونی چندگانه پیش بینی میزان AMEn گندم با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش Stepwise تعیین شد. نتایج نشان داد که معادلات برآورد AMEn بر اساس کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک به روش نمونه برداری از فضولات در دو سن 10 و 24 روزگی به ترتیب به صورت AMEn =37.855 × % NFE و AMEn =43.494 × % NFE و به روش جمع آوری محتویات ایلئوم به صورت AMEn =41.173 × % NFE و AMEn =42.224 × % NFE می باشد. بنابراین استفاده از معادلات رگرسیون فوق برای برآورد انرژی گندم در زمان جیره نویسی برای دوره های رشد و پایانی جوجه های گوشتی توصیه می گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of prediction equations of 16 Iranian wheat cultivars with two methods and at two different ages in broilers

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Zobdeh 1
 • hossein Moravej 2
 • Mahmood Shivazad 3

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Department of Animal Science Faculty of Agriculture University of Tehran

3 Department of Animal Science Faculty of Agriculture University of Tehran Karaj Iran

چکیده [English]

In order to determine the prediction equations for apparent metabolizable energy corrected for nitrogen (AMEn) of Iranian wheat, this experiment was conducted at two different ages of broiler chicks in 2014. At first, chemical composition including dry matter, ash, crude protein, ether extract, crude fiber and nitrogen-free extract of 16 widely used Iranian wheat cultivars were measured in the laboratory. To measure AMEn content of these cultivars at 10 and 24 days, 6 and 4 mixed sex ROSS 308 broilers per each treatment were used respectively. At these ages, the samples from the excreta and the contents of ileum were collected. Afterwards multiple regression equations for predicting wheat AMEn content were determined by SPSS software and stepwise method. The results showed that the AMEn estimation equations were determined by sampling of excreta at two ages of 10 and 24 days, respectively, in the form of AMEn = 37.855 × NFE and AMEn = 43.494 × NFE and ileum content was determined as AMEn = 41.173 × NFE and AMEn = 42.224 × NFE, respectively. Thus, using theses equations is recommended at the time of diet formulation for grower and finisher phases of broiler chicken.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Excreta
 • Ileum digesta
 • marker
 • Metabolizable energy
 • Nitrogen free extract
 1. اکبری ر، مروج ح و رضایزدی ک (1394) پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج جو در استان البرز با استفاده از معادلات تابعیت خطی. علوم دامی ایران. 46(1): 73-81.
 2. نورقدیمی ج، مروج ح، غازیانی ف و اکبری ر (1394) پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقه البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره. علوم دامی ایران. 46(4): 379-388.
 3. یعقوب­فر ا، غلامی م و رضایی م (1387) تعیین انرژی قابل متابولیسم کنجاله­های سویا، کلزا و آفتابگردان با دو روش بیولوژی فضولات و ایلئوم در جوجه های گوشتی. مجله علمی کشاورزی. 31(2): 121-133.
 4. یعقوب­فر ا، میرزایی س، ولی زاده ح و صفامهر ع (1391) تعیین کربوهیدرات­های غیر نشاسته­ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور. پژوهش­های علوم دامی ایران. 4(1): 25-31.

 

 1. AOAC (2005) Official methods of analysis, 18th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 2. Austin SC, Wiseman J and Chesson A (1999) Influence of nonstarch polysaccharides structure on the metabolisable energy of UK wheat fed to poultry. Journal of Cereal Science 29 (1): 77-88.
 3. Choct M, Hughes RJ and Annison G (1999) Apparent metabolizable energy and chemical composition of Australian wheat in relation to environmental factors. Australian Journal of Agricultural Research 50(4):  447-452.
 4. Feedstuffs (2016) Ingredient Analysis Table. University of Georgia, Athens.
 5. Hughes RJ and Choct M (1999) Chemical and physical characteristics of grains related to variability in energy and amino acid availability in poultry. Crop and Pasture Sciences 50 (5): 689-702.
 6. Macleod MG (2002) Energy utilization: measurement and prediction. In: J. M. McNab, and K. Boorman,(Eds.). Poultry Feedstuffs: Supply, Composition and nutritive value. 221-235. CABI Publishing.
 7. Mollah Y, Bryden WL, Wallis IR, Balnave D and Annison EF (1983) Studies on low metabolizable energy wheats for poultry using conventional and rapid assay procedures and the effects of processing. British Poultry Science 24 (1): 81-89.
 8. National Research Council (1994) Nutrient Requirements of Poultry. 9th revised edition. National Academy Press, Washington, DC.
 9. Nir I, Nitsan Z and Mahagma M (1993) Comparative growth and development of the digestive organs and some enzymes in the broiler chicks and egg type chicks after hatching. British Poultry Science 34(3): 523-532.
 10. Rafuse JL, Silversides FG, Bedford MR and Simmins PH (2005) Effect of cultivar and enzyme supplementation on nutrient availability and performance of broilers fed Maritime Canadian wheat. Canadian Journal of Animal Science 85 (4): 493-499.
 11. Rogel AM, Balnave D, Bryden WL and Annison EF (1987) The digestion of wheat starch in broiler chickens. Australian Journal of Agricultural Research 38 (3): 639–649.
 12. Rostagno HS, Albino LFT, Donzele JL, Gomes PC, Oliveira RF, Lopes DC, Ferreira AS, Barreto SLT and Euclides RF (2011) Brazilian Tables for Poultry and Swine- Composition of Feedstuffs and Nutritional Requirements. 3rd edition. Federal University of Viçosa.
 13. Scott TA (1996) Assessment of energy levels in feedstuffs for poultry. Animal Feed Science and Technology 62 (1): 15-19.
 14. Scott TA and Hall JW (1998) Using acid insoluble ash marker ratios (diet: digesta) to predict digestibility of wheat and barley metabolizable energy and nitrogen retention in broiler chicks. Poultry Science 77 (3): 674-679.
 15. Scott TA, Silversides FG, Classen HL, Swift ML, Bedford MR and Hall JW (1998) A broiler chick bioassay for measuring the feeding value of wheat and barley in complete diets. Poultry Science 77(4):449-455.
 16. Scott TA, Silversides FG, Classen HL, Swift ML and Bedford MR (1998) Comparison of sample source (excreta or ileal digesta) and age of broiler chick on measurement of apparent digestible energy of wheat and barley. Poultry Science 77(3) :456-63.
 17. Scott TA, Silversides FG, Classen HL, Swift ML and Bedford MR (1998) Effect of cultivar and environment on the feeding value of Western Canadian wheat and barley samples with and without enzyme supplementation. Canadian Journal of Animal Science 78 (4): 649-656.
 18. Sibbald IR (1982) Measurement of bioavailable energy in poultry feedstuffs: A review. Canadian Journal of Animal Science 62 (4): 983-1048.
 19. Svihus B and Gullord M (2002) Effect of chemical content and physical characteristics on nutritional value of wheat, barley and oats for poultry. Animal Feed Science and Technology 102 (1-4): 71-92.
 20. Wiseman J (2000) Correlation between physical measurements and dietary energy values of wheat for poultry and pigs. Animal Feed Science and Technology. 84 (1-2): 1-11.
 21. Yegani M, Swift ML, Zijlstra RT and Korver DR (2013) Prediction of energetic value of wheat and triticale in broiler chicks: A chick bioassay and an in vitro digestibility technique. Animal Feed Science and Technology. 183 (1-2):40– 50.