جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کاملینا در جیره بره های پرواری: اثر بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و تخمیر شکمبه

زهرا شیرنگار؛ فردین هژبری؛ محمد ابراهیم نوریان سرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

چکیده
  امکان استفاده از کنجاله کاملینا به جای کنجاله سویا در جیره بره‌های پرواری با استفاده از بیست‌و‌چهار راس بره نر چهار - شش ماهه با میانگین وزن 18/2 ± 21/34 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار و شش تکرار در قفس‌های انفرادی بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1. جیره پایه حاوی کنجاله سویا (شاهد)، 2. جیره پایه با 33 درصد جایگزینی کنجاله ...  بیشتر

اثر لسیتین سویا بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی

هانیه سادات بنی کمال؛ مهدی ژندی؛ ملک شاکری؛ حسین مروج

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 29-37

چکیده
  اثر سطوح گوناگون لسیتین سویا بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی، با استفاده از 180 قطعه جوجه‌خروس گوشتی سویۀ راس 308 به‌مدت 47 روز بررسی شد. جیره‌های آزمایشی برای سه دوره پرورش آغازین، رشد، و پایانی با استفاده از نه سطح لسیتین سویا (صفر، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، یک، 2/1، 4/1، 6/1 درصد) به‌نحوی تهیه شدند که انرژی قابل سوخت‏وساز، ...  بیشتر