مطالعه اثر داربست پلی-ال-لاکتیک-‌‌اسید در تمایز استخوانی سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی اسب

بهناز بگشلوی افشار؛ رضا راه چمنی؛ عبدالله محمدی سنگ چشمه؛ احسان سیدجعفری؛ یوسف مصطفی لو

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 339-349

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی امکان جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی اسب و مطالعه بازده تمایز استخوانی این سلول‌ها در شرایط کشت تک بعدی (در ظرف کشت بافت پلاستیکی) و سه بعدی (روی داربست های پلی-ال-لاکتیک-اسید) بود. بافت چربی به روش بیوپسی از ناحیه قاعده دم اسب تهیه  و سلول‌های بنیادی مزانشیمی با کمک هضم مکانیکی و آنزیمی از بافت ...  بیشتر