تأثیر ترتیب خوراک‌ دهی و پختن دانه جو بر فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک در محتویات کولون مادیان‌ عربی

پریسا قربانی نژاد؛ علی کیانی؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی شترخفت

دوره 18، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 749-760

چکیده
  تأثیر ترتیب خوراک­دهی و پختن دانه جو بر قابلیت هضم فیبر و فعالیت آنزیم­های هیدرولیتیک در محتویات کولون اسب بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش راس مادیان عربی به صورت کراس- اور در 4 دوره دو هفته‌ای انجام شد. بخش کنسانتره جیره یا نیم ساعت قبل (غلات - علوفه) و یا نیم ساعت بعد از بخش علوفه (علوفه - غلات) در ...  بیشتر