رتبه بندی رقم های سورگوم علوفه ای کشت شده به منظور تغذیه دام براساس روش مدیریت تصمیم گیری چند معیاره

حسین غلامی؛ سید عبداله حسینی؛ کامران رضایزدی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 545-555

چکیده
  این آزمایش به‌ منظور تعیین رتبه 18 رقم سورگوم علوفه‌ای از نظر ارزش غذائی و معرفی ارقام برتر با روش فناوری تصمیم‌گیری چند معیاره انجام شد، آنها در اوایل خرداد ماه کشت شدند و در اواسط آبان برداشت شدند. از 18 رقم کشت شده به صورت تصادفی از مرکز هر کرت آزمایشی، ده بوته از ده سانتیمتری خاک بریده و نمونه برداری شدند این نمونه‌ها پس از خرد کردن ...  بیشتر

برآورد مقدار انرژی علوفه اسپرس ایران بر اساس داده های ترکیبات شیمیایی و آزمایش تولید گاز

حسین غلامی؛ سید احمد میرهادی؛ کامران رضایزدی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 741-748

چکیده
  در این پژوهش، انرژی قابل متابولیسم و خالص شیر دهی علوفه اسپرس با استفاده از ترکیبات شیمیایی و داده های آزمایش تولید گاز اندازه گیری شد. داده های خام از آزمایشگاه تغذیه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و آزمایشگاه های تغذیه برخی از مراکز آموزشی- پژوهشی کشور جمع آوری شدند. داده های مورد استفاده شامل نتایج تعیین ترکیبات شیمیایی، آزمایشات ...  بیشتر

بررسی عملکرد، صفات لاشه و شاخص‏های اقتصادی آمیخته‏ های نژاد زل

حسین غلامی؛ محمدرضا کیانزاد

دوره 16، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 137-145

چکیده
  برای انجام پژوهش حاضر، از تعداد 200 راس میش نژاد زل دو تا چهارساله، به‌صورت پرورش خالص زل و تلاقی استفاده شد. 30 راس برۀ نر و 30 راس برۀ ماده (خالص و آمیخته) حاصل از میش‏ها، در گروه‏های مجزا برای سه دورۀ 75، 100، و 125 روزه پروار شدند. در انتهای هر دورۀ پروار، 10 راس بره از هر جنس ذبح و لاشه آنها تفکیک شد. تفاوتی بین بره‏های خالص زل و تلاقی شال×زل ...  بیشتر