تعداد مقالات: 437
2. جدا کردن پشم از پوست با روش شیمیایی و اثر آن بر کیفیت الیاف و پوست

دوره 13، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-6

حمیدرضا انصاری رنانی؛ حمیدرضا باقرشاه


3. تأثیر استفاده از آنزیم ناتوزایم در جیره های حاوی گندم و کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-10

گلستان گلستانی میلانلو؛ سید داود شریفی؛ اکبر یعقوب فر؛ علی اکبر خادم


4. بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-10

امید وثوق شریفی؛ اکبر یعقوب فر؛ سید داود شریفی؛ قدرت اله میرزاده؛ فیروز عسکری


5. تأثیر آنزیم های تجاری ناتافوس و سافیزیم در جیره های حاوی سبوس برنج بر عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-10

محمدرضا عالمیان؛ علی اکبر خادم؛ سید داود شریفی


6. تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیره رشد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica)

دوره 15، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-10

محمد یازرلو؛ داود شریفی؛ فرید شریعتمداری؛ عبدالرضا صالحی


7. بررسی روند تغییرات ضریب همخونی بره و والدین و اثر آن بر وزن پشم گوسفندان ایران‏بلک مرکز اصلاح ‏نژاد دام شمال شرق کشور

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9

قاسم متقی‏ نیا؛ همایون فرهنگ فر؛ محسن احمدی شاهرخت؛ عبدالاحد شادپرور؛ مجید جعفری


8. تعیین شاخص انتخاب مناسب برای گوسفند نژاد افشاری در شرایط پرورش روستایی

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-8

مختار علی عباسی؛ سیما ساور سفلی


9. مقایسه دقت برآورد ارزش‌ اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش‌های پارامتری و ناپارامتری

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

یحیی محمدی؛ محمد مهدی شریعتی؛ سعید زره داران؛ محمد رزم کبیر؛ محمدباقر صیادنژاد؛ محمدباقر زندی


10. مقایسه روش های آماری پارامتری و بازنمونه گیری در ارزیابی صفات کمّی با ساختار ژنتیکی متفاوت

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-12

منوچهر مرادی؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ بهزاد همتی؛ ابوالقاسم لواف


11. اثر آنزیم زایلاناز و اسانس باریجه‎ (Ferula gumosa Boiss) ‎در جیره‌های بر اساس دانه گندم بر عملکرد تولیدی و میکروفلور روده جوجه‌های گوشتی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-14

اردشیر محیط؛ زهرا علیمرادی تمرین؛ حسن درمانی کوهی؛ نوید قوی حسین زاده


14. اثر افزودن اسید آلفا-لینولنیک به محیط کشت بلوغ برون‌تنی اووسایت بر توانایی تکوین و کیفیت رویان حاصل از پارتنوژنز و لقاح برون‌تنی در بز

دوره 16، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 75-83

جواد محمدمرادی؛ علی اکبر خادم؛ سید احمد حسینی؛ آرش وشکینی؛ علی اسدی الموتی؛ عبدالله محمدی سنگ چشمه


15. تحلیل لجستیک برخی متغیرهای مؤثر بر احتمال بروز اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در اوایل دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 79-88

مریم مقدم موسی‌آبادی؛ همایون فرهنگ‏فر؛ مسلم باشتنی؛ علی‏رضا اقبال


16. استفاده از شبیه‌سازی تصادفی برای تعیین برنامه به‌گزینی مناسب در گاو نژاد سیستانی

دوره 17، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 161-170

فاطمه میر؛ محمد رکوعی؛ غلام رضا داشاب؛ هادی فرجی آروق


17. شناسایی LncRNAهای مرتبط با رشد عضله سینه مرغ بوسیله روش RNA-seq

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 165-180

سُید نادر آلبوشوکه؛ محمدرضا بختیاری زاده


18. بررسی الگوی ترجیح کدونی و ارتباط آن با ژن‌هایی با بیان متفاوت در بین دو جمعیت گاوهای خالص و آمیخته سیستانی و مونت‌بیلیارد

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 187-198

بتول اصغری اسفدن؛ غلامرضا داشاب؛ محمدحسین بنابازی؛ محمد رکوعی


19. پویش‌ کل ژنوم هشت نژاد گاو بومی ‌ایران برای شناسایی نشانه های ‌انتخاب

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 201-213

نادر فروغ عامری؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


20. همسانه‌سازی ژن زیرواحد بتا هورمون گونادوتروپین جفت انسانی در پی انتقال ژن به اسپرم خروس

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-212

مهدی نورانی؛ شعبان رحیمی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ محسن شرفی


22. تأثیر اندازه ذرات سیلاژ ذرت و سورگوم بر مصرف، گوارش‌پذیری و فراسنجه‌های شکمبه‌ای در گوسفند کرمانی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 309-320

مهتاب منصوری؛ محمد مهدی شریفی حسینی؛ امید دیانی؛ رضا طهماسبی


24. ارزیابی مقایسه ای برخی توابع ریاضی در توصیف منحنی شیردهی گاوهای شیری ایران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 351-363

مریم آرین فر؛ محمد رکوعی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق