پرسش: نحوه ارسال مقاله و تشکیل پرونده به چه صورت است؟


پاسخ: مقاله طبق راهنمای تهیه مقاله موجود در سایت به طور دقیق تنظیم گردد. مقالاتی که مطابق راهنما نباشند، در دستور کار جلسه مجله قرار نخواهد گرفت. سپس مقاله در چهار نسخه همراه لوح فشرده (سی دی) و فرم تعهدنامه تکمیل شده، به آدرس پستی نشریه با پست سفارشی ارسال شود. پس از دریافت مقاله و تشکیل پرونده، کد پی گیری به نویسنده(گان) از طریق پست الکترونیکی اعلام می گردد.


 


پرسش: مقاله در مرحله اولیه داوری، برای چند داور ارسال می گردد؟


پاسخ: حداقل 4 داور


 


پرسش: آیا نویسنده(گان) امکان اطلاع از مشخصات داوران را دارند؟


پاسخ: خیر، نام داوران و مشخصات آنها به نویسنده(گان) اعلام نمی گردد.


 


پرسش: آیا داور تطبیق دهنده (داوری نهایی) یکی از داوران مقاله است؟


پاسخ: بله. مقاله پس از اصلاح نویسنده به همراه فرم پاسخ نویسنده (تکمیل شده) و کپی نظرات داوران برای یکی از ایشان جهت داوری نهایی ارسال می گردد. 


 


پرسش: روش پی گیری پرونده به چه صورت می باشد؟


پاسخ: نویسنده مسئول مکاتبات روزهای چهارشنبه هر هفته با ارائه کد پی گیری از طریق تلفن مستقیم نشریه (چهارشنبه ها: از ساعت 8 تا 12 و 13:30 الی 15:30) پی گیری نمایند. خواهشمند است از پی گیری در دیگر روزها، ارسال ایمیل و یا از طریق اساتید و دانشجویان محترم پردیس جدا خودداری گردد.


 


پرسش: در صورتی که نویسنده از تخصیص عنوان مقاله در مجله مربوطه اطمینان ندارد ...


پاسخ: حتما قبل از ارسال مقاله، عنوان مقاله را به سردبیر نشریه با پست الکترونیکی ارسال نماید و پس از تایید سردبیر، نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.


 aafzal@ut.ac.ir


 


پرسش: مجله در سال چند نسخه منتشر می گردد؟


پاسخ: مجلات پردیس به صورت دوفصلنامه در سال، در بهار و پاییز منتشر می‌گردد.


 


پرسش: آیا یادداشت علمی و یا مقاله کوتاه پذیرفته می شود؟


پاسخ: خیر


 


پرسش: آیا نویسنده(گان) باید هزینه ای جهت داوری و یا چاپ مقاله پرداخت نمایند؟


پاسخ: خیر


 


در صورت داشتن هر گونه سوال، ایمیل ارسال نمایید و یا روزهای چهارشنبه هر هفته با تلفن نشریه تماس بگیرید.