عملکرد برخی صفات تولیدی هیبریدهای ایرانی و چینی کرم ابریشم در دو منطقه ایران

شهلا نعمت اللهیان؛ مسعود علی پناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

چکیده
  انواع مختلف هیبریدهای وارداتی و تولیدی داخلی کـرم ابریـشم و در شـرایط مختلـف آب و هـوایی اسـتان‌هـای مختلف کشور پرورش داده می-شوند. هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد هیبریدهای مورد استفاده کرم ابریشم در دو منطقه با شرایط آب و هوائی متفاوت یعنی شفت در استان گیلان و تربت‌حیدریه در استان خراسان رضوی بود. برای انجام این پژوهش چهار هیبرید ...  بیشتر