دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 187-324 
2. بررسی پروفایل ترنسکریپتوم بافت تخمدان در میش‌های نژاد شال با استفاده از داده‌های RNA-Seq

صفحه 199-209

پروین شریعتی گزگزاره؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ علی رضا احسانی؛ زینب موسویان


12. اثر جاذب سموم بیوتوکس بر عملکرد تولیدی و سلامت گاوهای هلشتاین

صفحه 313-324

حمیدرضا پویان؛ آرمین توحیدی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محسن قرزانه؛ جلال حسن