دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 201-408 
1. پویش‌ کل ژنوم هشت نژاد گاو بومی ‌ایران برای شناسایی نشانه های ‌انتخاب

صفحه 201-213

نادر فروغ عامری؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


2. بررسی اقتصادی پرورش مرغ تخمگذار در استان تهران

صفحه 215-223

سیامک مشایخی؛ داود حسنلو؛ مجید افشار؛ مهرداد نفیسی


5. بررسی فرآوری دانه جو با اسید لاکتیک و اسید سیتریک بر عملکرد و رفتار تغذیه ای گاوهای هلشتاین

صفحه 249-260

ایوب لکی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ کامران رضایزدی


8. اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم

صفحه 287-297

فرشته جمیلی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ احمد حسن آبادی؛ حیدر زرقی


15. بررسی تأثیر مصرف لسیتین سویا در رقیق کننده تریس بر کیفیت و ماندگاری اسپرم قوچ

صفحه 367-375

معصومه منطقی؛ مرتضی مموئی؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ جمال فیاضی؛ خلیل میرزاده


16. اثر عصاره برگ زیتون بر ذخیره‌سازی منی خروس

صفحه 377-385

سید مونس جلالی کوهی خیلی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستایی علی مهر