اثرات عصاره آویشن باغی و ویتامین E بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وزن ارگان‌های لنفوئیدی جوجه‌های گوشتی

جمیل حبیبی؛ حسین رضا شهبازی؛ فروغ محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

چکیده
  آزمایش حاضر به منظور بررسی اثرات عصاره آویشن باغی (Thymus vulgaris) و ویتامین E بر روی عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و سیستم ایمنی جوجه‌‌های گوشتی انجام شد. جهت انجام آزمایش از 240 قطعه جوجه نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و 4 تکرار که هر تکرار حاوی 15 جوجه بود، استفاده شد. جیره‌های آزمایشی به ترتیب شامل ...  بیشتر