بررسی اثر بیماری سفیدک پودری (Phyllactinia guttala) بر کیفیت برگ ارقام مختلف توت مورد استفاده در تغذیه لاروهای کرم ابریشم

علی رضا بیژن نیا؛ علی رضا صیداوی؛ مانی غنی پور

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 1-10

چکیده
  بیماری سفیدک پودری برگ توت از مهمترین بیماری های قارچی در مناطق پرورش نوغان جهان است. مقاومت ارقام توت در برابر این بیماری متفاوت است. در این تحقیق، اثر بیماری سفیدک پودری روی پنج رقم توت ‘کنموچی’، ‘بومی’، ‘کائیرونیز’، ‘ایچینویسه’ و ‘شین ایچینویسه’ بررسی شد. درصد رطوبت، پروتئین، فیبر، ازت، فسفر، کلسیم ...  بیشتر